Aktuality

Přerušení provozu MŠ

Vážení rodiče,

oznamuje přerušení provozu MŠ ve dne 23.12.2022. Budeme se opět těšit na setkání 3.1.2023.

2. 12. 2022 | zástupkyně ředitele

Upozornění školní kuchyně

Rádi bychom Vám připomněli, že od 23. 12. 2022 do 2. 1. 2023 se nevaří (Vánoce), proto je potřeba si zkontrolovat přihlášení obědů na úterý 3. 1. 2023. Jídelní lístky jsou již uveřejněny. Poslední možnost, kdy se dají obědy na úterý 3. 1. 2023 přihlásit či odhlásit je 22. 12. 2022 do 12:00, a to v případě, že na účtu bude finanční hotovost. Pak to již nebude možné.

2. 12. 2022 | vedoucí školní kuchyně


Odhlašování stravování

Vážení rodiče,

připomínáme, že odhlášení stravy v době nepřítomnosti dítěte v MŠ je ve vaší kompetenci.

Obědy odhlašujte na webových stránkách: www.jidelna.cz/.


  • výjimku tvoří odhlášení stravy během tzv. omezených provozů, kdy MŠ odhlašuje stravu na základě vyplněných tabulek.

24. 10. 2022 | zástupkyně ředitele


Provoz jednotlivých tříd a časy příchodů a odchodů z MŠ

Vážení rodiče, níže se můžete seznámit s časovým harmonogramem jednotlivých tříd a provozními časy celé mateřské školy. Věnujte, prosím pozornost změně času u vyzvedávání dětí po obědě.


Provoz jednotlivých tříd:

Krtečci - 7:00 - 15:45

Trpaslíčci - 7:15 - 16:30 (v této třídě se rozcházejí děti domů)

Rákosníčci - 6:30 - 16:00 (v této třídě se děti scházejí)

Šmoulíci - 7:15 - 16:00

Provoz MŠ:

Ranní příchody - 6:30 - 8:00

vyzvedávání po obědě - 12:30 - 12:45

Vyzvedávání po spaní - 14:30-16:30 (v 16:30 se MŠ uzamyká!)

30. 8. 2022 | zástupkyně ředitele


Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání na ŠR 2022/2023

Na základě vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, stanovuji pro školní rok 2022/2023 měsíční úplatu za předškolní vzdělávání (MŠ – mateřská škola) ve výši 600 Kč.

  • platit do 15. v měsíci na účet: 123-636 041 0297/0100

  • děti předškolního věku jsou dle zákona od platby školného osvobozeny stejně jako děti s odkladem povinné školní docházky

  • u platby školného neuvádíte VS, ale do poznámky uvést jméno dítěte s označením třídy (např. Jan Novák, Krtečči).

27. 5. 2022 | ředitel školy