Platby

Informace o platbách

Školné 600 Kč

  • platit do 15. v měsíci na účet: 123-636 041 0297/0100

  • děti předškolního věku jsou dle zákona od platby školného osvobozeny stejně jako děti s odkladem povinné školní docházky

  • u platby školného do poznámky uvést jméno dítěte s označením třídy (např. Jan Novák, Krtečči)

Stravné 1 000 Kč

  • platit do 25. v měsíci- vždy na měsíc následující na účet: 19-5115460237/0100

  • u platby je nutné uvést symbol, který je přidělen dítěti školní jídlenou

Horníček - třídní fond 600 Kč

  • půlročně na účet: 2500997280/2010

  • u platby Horníčku - třídního fondu se jako variabilní symbol uvádí přidělený číselný kód.

Informace o platbách za stravování ve školní jídelně, jídelní lístek a další najdete na www.zshornikova.cz, odkaz Školní kuchyně.